Nyitólap
Tagjaink
Előadások képei
Barátaink
Kulissza
Krónika
Egyéb képek
Rólunk írnak  :
www.fejageza.uw.hu
www.zsebszinpad.
5mp.eu/web.
www.kemma.hu

webdesign:

www.digipict.uw.hudigipict@hotmail.comAz Esztergomi  Klubszínpad
hagyományait  folytatjuk:

 A diákszínjátszás valószínűleg több száz éves múlttal rendelkezik Esztergomban, az viszont tény,
   hogy a 19. században már a különböző városi egyletekben előadtak hébe-hóba egy-egy színdarabot,
   a 20. század elején pedig megalakultak az első munkás színjátszó körök.
 A 20-as évek színjátszó csoportjairól pedig már levéltári iratok is tanúskodnak.
 Az 50-es évek amatőr színészeiről – akiket Szávai Gyula bácsi fogott össze tevékeny csoporttá -
   már többeknek személyes emlékei is vannak.
 A 60-as-70-es évek helyi színjátszását, amely számos emlékezetes sikert hozott,
   Nagyfalusi Tibor neve fémjelzi.
 Tőle vette át a stafétabotot  Bakai Ferenc, aki jelenleg is a Klubszínapd vezetője, s aki tudja, kevés          olyan művészeti ág létezik, amely oly döntő hatással lenne egy fiatal életére, mint a színház.
 Hiszen benne van minden, ami az éppen csak nyiladozó lelket felizzítja: a kirobbanó siker lehetősége
   a bukás veszélyének állandó jelenléte ellenében, a lelki és testi felkészültség,  jelen van a
  „világot jelentő deszkák” ígérete,  a nagy elődök példamutatása.
Tallós Rita,  Pusztaszeri Kornél  szintén az intézmény klubszínpadáról indultak a hírnév felé.
 A színpad munkájának alapja a közösségi lét, a közös munka, mely hetente hozza össze a színpad                amatőr színjátszóit, hogy a színházi mesterség fortélyait megismerve elinduljanak e gyötrelmesen
   szép pályán. A hagyományos színpadi technikák mellett nagy gondot fordítanak a versmondás,
   a színpadi jelbeszéd-kultúra eszközeinek elsajátítására is.
 Felsorolni is nehéz lenne, hány színházi előadás áll mögöttük: vásári komédiák, szerzői estek,
   fajsúlyos drámák és könnyed vígjátékok egész sora jelzi sikeres működésüket.
 A színpad tagjainak száma, életkora igen változó, a legfiatalabb színpados 15 éves, a legidősebbek
   25-30 körüliek. Bár a társaság mintegy fele már rendelkezik némi színészi rutinnal, akiktől a kezdők
   is sokat tanulhatnak, egy közös vonás valamennyiükben meg van: mindannyian nagyon tehetségesek


Április 18-án, pénteken 18 órai kezdettel az esztergomi Féja Géza Zsebszínpad társulata vendégszerepel városunkban.

 Ebből az alkalomból Graczár Antal Mihállyal, a Zsebszínpad vezetőjével beszélgettünk.

– Visegrádon semmit sem tudunk erről a társulatról.
  Nem csodálom, hiszen még egy éve sincs hogy megalakultunk.Féja Géza nevét pedig csak nemrég        vettük fel, tekintettel arra,  hogy az esztergom-kertvárosi Féja Géza Közösségi Ház  nemcsak
  otthont adott számunkra, de más módon is támogatja működésünket.

– A színjátszó múltjuk is ilyen nyúlfarknyi?
   A tagok többsége már csaknem egy évtizedes gyakorlatot szerzett az Esztergomi Klubszínpad                 közösségében.
   Több sikeres darabban is szerepeltünk együtt. A mostani darabunk szerzőjének egyik drámájával        2000-ben díjat is nyertünk egy országos    seregszemlén.
– Aztán mégis új együttest alakítottak.
  Ez szükségszerű volt. A próbák eleinte a mi szűk kis lakásunkban, nyáron a szabadban zajlottak, 
     és amikor – értesülve nehézségeinkről-  Tóth  Tamás, a kertvárosi Művelődési Ház vezetője               felkínálta segítségét, örömmel fogadtuk.

    Ez persze azzal járt együtt, hogy viszonzásul műsorokat kellett adnunk a kertvárosiaknak.                     Boldogan vállaltuk, hiszen ezzel színesebb, változatosabb  lett a ténykedésünk.
  Rendeztünk egy Féja Géza-emlékestet, adtunk irodalmi műsort a véradóknak, vidám estet a                   farsangolóknak, voltunk szórakoztató vendégei egy  Mikulás-estnek, és hát a jelenlegi darabunknak     is ott volt az ősbemutatója.
– Milyen volt a fogadtatás?
   Nagyon jó. Minden fellépésünkön szeretettel fogadtak, és azt hiszem, a közönség mindig jól
    érezte magát,  persze ez nem azt jelenti, hogy nem  kapnánk kritikákat is.

 Ez jogos, hiszen sok közöttünk a kezdő, rutintalan színjátszó, és igyekszünk meg is fogadni
   a jó tanácsokat.
– Mi tartja össze ezt a gárdát? A szereplési vágy?
   Az is. Hiszen mindnyájan szeretnénk magunkat megmutatni. Minél több embernek.
   De azt hiszem, a játék szeretete, a próbák és előadások jó hangulata is fontos a számunkra.
– Gondolom, azért akadnak gondjaik is.
   Valóban. Ezek egyrészt személyi természetűek. Azt értem ez alatt, hogy munkába és iskolába
    járó tagjainknak nagyon nehéz az időpont-egyeztetés, a mostani előadásrais alig tudtunk
    olyan időpontot találni, ami mindenkinek megfelelt.
   A dolgozók túlóráznak, a főiskolások vizsgáznak, a kisgyermekes mamák nem tudják kire hagyni           picinyüket…És így tovább.  Ráadásul kevesen is  vagyunk, jelenleg csupán kilencen.
    Ha valaki kiesik, nehezen tudjuk pótolni. Az anyagi gondok ezek mellet szinte eltörpülnek.
– Hagyjuk a gondokat! Beszéljünk a terveikről!
    Két színdarab előadása is szerepel rövid távú terveinkben, mindkettő vígjáték.
    Az egyik a Canterbury kísértet egy modern átirata. A másik Szánthó Barnának egy kétszemélyes
    játéka, a Szúrjak vagy lőjek. Ez utóbbi már majdnem kész, talán nyáron már jelentkezni fogunk             vele.
– Mit kell tudni Szánthó Barnáról? Úgy látom, szinte már házi szerzőjüknek számít.
    Esztergomi tollforgatóról van szó. Évekig az Esztergom és Vidéke szerkesztője volt, több könyve
      is megjelent az elmúlt években. Mint színpadi  szerzőnek ez az ötödik színre vitt darabja.

    Abban is hasonlít hozzánk, hogy nem az anyagiak miatt, csupán kedvtelésből foglalkozik az
     irodalommal.

– Még egy utolsó kérdés. Véletlen, hogy éppen Visegrádon láthatjuk most Önöket?
   Korántsem. Mindannyian nagyon szeretjük ezt a csodaszép várost, gyakran jártunk ide                              kirándulgatni, gyönyörködni a tájban, a történelmi  emlékekben.  Nekem ráadásul még azért is              jelentős, mert édesapám visegrádi volt, úgyhogy örömmel és várakozással jövünk ide.
   Reméljük, nem fogunk  csalódást okozni az ittenieknek.

Rólunk írták:
/ Hídlap 2007.december 17. /

Közösségformáló és megtartó erejű ünnepségen avatták fel Bányai Kornél költő emléktábláját az
Esztergom-kertvárosi közösségi házban.
  A program első részeként Nagy Tibor helytörténész méltatta a településhez kötődő poétát, ezt                  követően Kiss-Maly  László plébános megáldotta az emléktáblát, melyet végül Pócsföldi József                képviselő, a rész-önkormányzat elnöke  avatott fel.
 Az alkalom végén, az alkotót is megidézve a Féja Géza Közösségi Ház Zsebszínpada  adott
    rövid  műsort.
 Az ünnepség folyamán a közönség megismerhette a költő életútját. Bányai Kornél 1897. augusztus      26-án született , és 1934. augusztus 31-én hunyt el. Bányai  részt vett az I. világháborúban;                 de orosz fogságba esett.
  Ennek  következtében öt évig  hadifogolykéntSzibériában,Turkesztánban.

  A fogság ellenére vagy talán éppen ezért első   verseskötetei az Szovjetunióban jelentek meg.
  Amikor a kényszerű utazásból hazatért, az Esztergom-Tábori polgári  iskolában helyezkedett el           tanárként. Ezen kötődése miatt emlékeztek meg róla a kertvárosiak.
 1927-ben szerkesztette  a  Forrás című  antológiát;   illetve tanulmányt írt Balassi Bálintról is.
 Számos verses és prózai kötete jelent meg később,   többek között Búzák születése és halála,
   Örök arc, Közelebb a földhöz címmel adott közre köteteket.